viernes, 6 de mayo de 2011

Reformulació activitat 8

Després d'haver comentat tots els components del grup i llegir els comentaris que m'han dexat. Crec que no hauria de canviar res del que he posat a les fites, però si destacar alguna dels meus companys, ja que m'han semblat bastant ben explicades.
 • De les 5 característiques d'aquest estadi jo ressaltaria Egocentrisme perquè el nen té que diferenciar el món, ja que està centrat en si mateix i així ho reforça amb el llenguatge, el qual repeteix sil·labes solmaent per sentir-se ell mateix, la parla sol. (crec que es força important, perquè l'infant en les primeres edats és molt egocentric i pensa en el seu món i no en el dels altres 

 •  Joc simbòlic:

 Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent. (aquesta fita també és bastant important, ja que l'infant apren mitjançant l'observació on hi inclou el joc simbòlic)

lunes, 25 de abril de 2011

Reformulació activitat memòria

Activitat memòria
Títol de l'activitat: Fes una fila com aquesta

Material: Imatges, fitxa

Edat: 4 anys

Objectius generals:
 • Desenvolupar la memòria visual
 • Avaluar la capacitat de memòria.
 • Objectius específics:
 • Memoritzar l'ordre de les imatges
 • Identificar la imatge que no ha aparegut en la fila.
 • Recordar el nombre d'imatges que apareixen en la fila.
Continguts:
 • Imatges
 • Memòria visual
 • Fitxa

Desenvolupament de l'activitat:
Ensenyarem a l'infant les imatges que volem utilitzar, primer nosaltres farem una fila amb les diferents imatges del BOB ESPONJA, tot seguit li direm a l'infant que es fixi amb l'ordre de les imatges ja que, haurà d'ordenar-les igual que estan, farem aquesta acció un parell de vegades perqué de cada vegada encerti més imatges.
Finalment li treurem la fila d'exemple i en una fitxa haurà d'identicar les dues imatges que no han aparegut en cap moment en la fila que li hem ensenyat nosaltres.

Un cop llegides totes les activitats i haver comentat cadascuna d'elles, pensem que potser la més adequada i motivadora pel nen és l'civitat FES UNA FILA COM AQUESTA.
Hem volgut realitzar aquesta activitat perquè les imatges del bob esponja són bastant vistoses per el nen, també perquè es bastant adequada a l'edat que té.
Hem pensat que molta gent faria l'activitat del memori o estil i hem volgut ampliar l'activitat amb una fitxa, on hi ha imatges que no ha vist a les imatges anterios que li volem ensenyar.


martes, 19 de abril de 2011

Activitat memòria

Títol de l'activitat: Fes una fila com aquesta

Material: Imatges, fitxa

Edat: 4 anys

Objectius:
 • Desenvolupar la memòria visual
 • Memoritzar l'ordre de les imatges
 • Realitzar una fitxa
Continguts:
 • Imatges
 • Memòria visual
 • Fitxa

Desenvolupament de l'activitat:
Ensenyarem a l'infant les imatges que volem utilitzar, primer nosaltres farem una fila amb imatges diferents, tot seguit amb les mateixes imatges l'infant haurà de fer la amteixa fila que hem fet nosaltres, ho farem un parell o més de vegades. Finalment li treurem la fila d'exemple i en una fitxa haurà d'ordenar les imatges, tal com li hem presentat.


Crec que l'activitat que volem treballar és adequada per treballar la memòria, ja que als infants els li criden molt l'atenció les imatges. És adequada a l'edat, ja que després de fer l'activitat farem una fitxa i així també valorem si ha memoritzat les imatges o alguna de les imatges.

Activitat memòria

martes, 12 de abril de 2011

Activitat 8. Fites del desenvolupament cognitiu

Activitat 8: Fites del desenvolupament cognitiu. (proposta individual):
Desenvolupament cognitiu (Jean Piaget):

Piaget en cada estadi i subestadi destacar diverses fites, jo aquí he posat les que per mi són més importants:

Assimilació: Els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions.
Acomodació: L'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.

Dels 2 als 0 anys: la intel·ligència sensoriomotriu.
 • 0 a 1 mes Exercici de reflexos, l'infant en el seu naixement disposa d'un compost de reflexos, postures i sensacions.
  La conducta de l'infant esdevé de manera innata i automàtica.

 • 1 a 4 mesos Primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària, les quals són accions centrades en el seu propi cos.
  Els esquemes reflexos s'allarguen en esquemes actius que incorporen objectes nous, en funcó de l'experiència, són importants ja que suposen una distinció entre l'acomodació i l'assimilació

 • 4 a 8 mesos Reacció circular secundària, les accions i els moviments de l'infant estan més compostos per esquemes que per reflexos innats. Les RCS donen pas a les RCP i tendeixen a la repetició d'esquemes coneguts del món exterior.
  No hi ha conductes intencionals, orientades al món extern i es basen en l'exploració d'ell mateix.

 • 8 a 12 mesos Coordinació de dos esquemes en un sol acte, amb un fi per aconseguir l'objecte, hi ha intencionalitat, pot separar els mitjans i fins, i enllaçar diferents esquemes per aconseguir un objectiu.
  Ha aconseguit un nivell de conservació i permanència de l'objecte, pot realitzar conductes imitatives de sons o accions noves però senzilles.

 • 12 a 18 mesos Reacció circular terciària i descobriment de nous mitjans per experimentació activa.
  L'infant participa de manera activa en el seu desenvolupament cognitiu, hi participa a través de les reaccions terciàries.
  L'assimilació i l'acomodació estan diferenciades, imiten conductes. L'infant descobreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix.

 • 18 a 24 mesos Les accions i les conductes dels estadis anteriors són completades amb noves conductes. L'acció directa sobre els objectes per solucionar problemes és substituïda per la invenció, abans per assaig-error.
  comprèn les relacions causa-efecte.
  El joc simbòlic, com a imitació diferida, es representa un model absent.
Dels 2 als 6 anys: la intel·ligència preoperatòria.
 • 2 a 4 anys Preconceptes, l'infant associa les primeres paraules amb signes. Les evocacions de l'infant estan referides al preconcepte particular familiar i no al concepte universal del qual forma part.
  Raonament transductiu, el raonament té en compte una part del fet o situació i acaba fent indiferències de particular a particular.
 • 4 a 6-7 anys Pensament intuïtiu, augmenta la coordinació de les relacions representatives.
  El raonament està relacionat amb el realisme, animisme i artificialisme.
  Adquisició d'invariants, l'infant no pot captar la noció de quantitat.
  L'infant és capaç de reconèixer la relació entre dos fets (una cosa passa perquè abans n'ha passat una altra). Això és important per l'infant perquè reconeix el concepte de successió de les coses i relacionar una cosa amb una altra.

viernes, 1 de abril de 2011

Activitat Albert

Activitat a casa:

Nom de l'activitat: Posa-ho dins.

Edat del nen: 3 anys.

Objectius:
-Reconèixer diferents tamanys: gran-mitjà-petit.
-Experimentar els conceptes dins-fora.
-Assenyalar l'ordre en que realitza les activitats.
-Adquirir l'hàbit de rentar-se les mans.

Materials:
-Pilotes de diferents tamanys.
-Cubs.
-Fitxa.

Desenvolupament de l'activitat: Explicarem a l'infant que realitzarà l'activitat que ara explicarem, també li direm que el grabarem en video, tot seguit començarem a preparar l'activitat juntament amb el nen perqué en tot moment es senti útil.
Ficarem els cubs en fila i les pilotes desordenades així l'infant haurà de col·locar les pilotes en relació al tamany dels cubs.
Després d'aquesta activitat ensenyarem al nen l'hàbit de rentar-se les mans després de jugar i perquè aquest concepte li quedi assolit prepararem una fitxa en la qual si veurà reflectit un nen jugant i després rentat-se les mans. L'Albert haurà de assenyalar quina acció ha realitzat en primer lloc i la que ha fet després.

Activitat Albert

Activitat que hem realitzat a l'Albert.

Activitat 6: espai i temps

Una altra activitat que m'ha agradat molt, ha estat l'activitat de la Sandra, l'activitat que consisteix a posar dins de pots de diferents mides pilotes, també de diferents mides. Ja que aquesta activitat pot ajudar a l'infant a diferenciar el concepte de dins-fora.
En l'activitat que volem realitzar amb l'infant podriem realitzar una barreja entre l'activitat del conte del Nestor i l'activitat de la cançó, ja que es poden complementar força bé perquè pot ajudar a l'infant a diferenciar els els conceptes darrere-davant-al costat-....

jueves, 31 de marzo de 2011

Activitat 7 (individual)

 Imatge 1: L'infant va descalç amb un vestit de color vermell.
Està dret amb, amb la mà dreta agafa un bol, mentre s'emplena d'aigua.
No se'l veu molt alegre.

El to muscular de les extremitats, té hipertonia.
Té un equilibri estàtic assolit.
La motricitat grossa també la té assolida, ja que agafa el bol amb una mà i ho agafa bé, però la pinça no la té assolida del tot.
La lateralitat no la té definida, ja que fins als 6 anys no la comencen a diferenciar.
Crec que aquest infant té 30-32 mesos.Imatge 2: L'infant de la imatge està ajupit i juga amb les construccions.
Amb la mà dreta posa les peces i amb la mà esquerra aguanta la torre.
Se'l veu content.

Pel que podem observar amb el que està jugant, podem dir que té la motricitat fina assolida, ja que la manera en què agafa les peces, amb el dit pulgar i el dit índex.
Té un equilibri estàtic assolit, ja que està ajupit sense ajuda.
La lateralitat no la té assolida, ja que com hem dit a la imatge anterior, fins als 6 anys no ho comencen a diferenciar.
Crec que l'infant té 18-20 mesos.


Imatge 3: L'infant d'aquesta fotografía està sentat al terra mirant un conte.
Té el tronc recte, no necessita ningú al darrere per a què l'aguanti ni recolzament. És a dir, que té un equlibri estàtic assolit.
En la prensió podem observar que no té la pinça assolida, però si la motricitat grossa, ja que sembla que passi ell sol les pàgines del conte.
La lateralitat no la té assolida, ja que encara és petit per poder diferenciar amb quina mà pinta. Fins als 6 anys no l'assoleixen del tot.
Crec que l'infant té 10-12 mesos.

lunes, 14 de marzo de 2011

Proposta activitat:
L'Albert té 3 anys.
Activitat que faria a casa: realitzar una cançó amb coreografia, la qual parli de tirar endevant i enrere, així el nen podria entendre on se situa el davant, el darrere, el cantó dret i l'esquerra.

Activitat que faria a l'escola: explicar i observar un conté on parles de dalt, a baix, al costat de,...Així el nen sabria ubicar els objectes que estan a dalt, a baix, sota, damunt,...

viernes, 4 de marzo de 2011

ACTIVITAT 5 : OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

ACTIVITAT 5 : OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

L'infant que podem observar està assentat, devant d'un ordinador.
Podem observar que manté el cap dret, darrere de l'infant no cal posar cap coixí ni res per a que es pugui mantenir sentat, és a dir, que s'aguanta sol.
El nen toca el teclat de l'ordinador, observa allò que té al seu devant.
Sembla que estigui content, ja que té una expressió alegre.
En la imatge podem observar que té un equilibri estàtic, ja que es manté assegut.
En quan la pinça, pot realitzar la pinça superior i la pinça inferior, en la imatge toca amb tots els dits el teclat.
La lateralitat no està definida, però podem observar que toca l'ordinador amb la mà dreta.
Podem distingir un to de fons i té una hipertonia, ja que es manté sol d'una determinada postura.
Crec que l'infant té uns 12-14 mesos.La nena de la imatge està en una posició mig assentada, està mirant l'herba.
Podem veure que està mig asseguda, amb el cap dret, no necessita ajuda, ni recolzament per estar en aquesta posició. Té la mà tancada, com si estiguès agafant una flor o herba.
Sembla estar contenta, i observa atentament.
Té un equilibri estàtic, ja que està quieta i es pot mantenir sola asseguda i dreta, sense ajuda.
Posiblement pot fer la pinça superior i inferior.
La lateralitat no està definida, però observem que utilitza la mà esquerra.
Podem dir que té un to de fons, ja que es recolza sola i una hipertonia, ja que encara és petita per tenir una bona eutonia.
Crec que té uns 13-14 mesos.
El nen que apareix a la imatge està sentat en una cadira, està en una posició correcta, sembla que estigui pintant o dibuixant.
Té un bon equilibri, en aquest cas estàtic, però pot tindre un equilibri dinàmic correcte, ja que pot fer moviments amplis, com per exemple: correr, pujar i baixar escales,...
La seva prensió, està més desenvolupada que els infants de les anteriors imatges, ja que pot fer la pinça inferior, superior, es pot cordar i descordar les sabates, es pot cordar la jaqueta, els botons,...
Podem definir la seva lateralitat, és dretà, ja que veiem que agafa el llapis amb la mà dreta.
El seu to muscular, podem dir que te un bona eutonia, ja que és capaç de relaxar els músculs de manera voluntària.
Crec que té 6 anys.

miércoles, 12 de enero de 2011

Activitat 4 U.F 2 Observació del moviment

Activitat 4 U.F 2 Observació del moviment

En la imatge podem veure un nadó d'uns 5-6 mesos aproximadament.
Està estirat damunt d'una manteta o canviador. Sembla un nen tranquil, on fa un moviment de peus i mans, amb la mirada fixa.
El seu desenvolupament sembla correcte, ja que està ben alimentat.


En la segona imatge hi podem veure un infant d'uns 11-12 mesos, on se'l veu gatejant sobre els peus i les mans. Es manté bastant bé, sembla que aviat hagi de caminar.
També se'l veu un infant ben desenvolupat, se sent segur, ja que dona unes gatejades grans.


En aquesta imatge hi podem veure una nena d'uns 4 anys, on es veu una nena contenta, alegre i en un ambient saludable, tot i que el que està menjant no li deu agradar gaire, ja que fa una cara poc convensuda.


En la última imatge hi veiem dos infants, d'uns 2-3 anys, on se'ls veu en un ambient poc saludable, pobre,...de manera que no es poden alimentar molt bé.
Estan poc desenvolupats degut a l'ambient social on viuen, als seus aliments.
No se'ls veu molt alegres, ni riallers com en els anteriors nens, però de ben segur que amb el poc que tenen, ja ho són.