viernes, 6 de mayo de 2011

Reformulació activitat 8

Després d'haver comentat tots els components del grup i llegir els comentaris que m'han dexat. Crec que no hauria de canviar res del que he posat a les fites, però si destacar alguna dels meus companys, ja que m'han semblat bastant ben explicades.
  • De les 5 característiques d'aquest estadi jo ressaltaria Egocentrisme perquè el nen té que diferenciar el món, ja que està centrat en si mateix i així ho reforça amb el llenguatge, el qual repeteix sil·labes solmaent per sentir-se ell mateix, la parla sol. (crec que es força important, perquè l'infant en les primeres edats és molt egocentric i pensa en el seu món i no en el dels altres 

  •  Joc simbòlic:

 Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent. (aquesta fita també és bastant important, ja que l'infant apren mitjançant l'observació on hi inclou el joc simbòlic)