viernes, 6 de mayo de 2011

Reformulació activitat 8

Després d'haver comentat tots els components del grup i llegir els comentaris que m'han dexat. Crec que no hauria de canviar res del que he posat a les fites, però si destacar alguna dels meus companys, ja que m'han semblat bastant ben explicades.
 • De les 5 característiques d'aquest estadi jo ressaltaria Egocentrisme perquè el nen té que diferenciar el món, ja que està centrat en si mateix i així ho reforça amb el llenguatge, el qual repeteix sil·labes solmaent per sentir-se ell mateix, la parla sol. (crec que es força important, perquè l'infant en les primeres edats és molt egocentric i pensa en el seu món i no en el dels altres 

 •  Joc simbòlic:

 Apareix el joc del " com si" es substitueix un objecte per un altre que el representa.també apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent. (aquesta fita també és bastant important, ja que l'infant apren mitjançant l'observació on hi inclou el joc simbòlic)

lunes, 25 de abril de 2011

Reformulació activitat memòria

Activitat memòria
Títol de l'activitat: Fes una fila com aquesta

Material: Imatges, fitxa

Edat: 4 anys

Objectius generals:
 • Desenvolupar la memòria visual
 • Avaluar la capacitat de memòria.
 • Objectius específics:
 • Memoritzar l'ordre de les imatges
 • Identificar la imatge que no ha aparegut en la fila.
 • Recordar el nombre d'imatges que apareixen en la fila.
Continguts:
 • Imatges
 • Memòria visual
 • Fitxa

Desenvolupament de l'activitat:
Ensenyarem a l'infant les imatges que volem utilitzar, primer nosaltres farem una fila amb les diferents imatges del BOB ESPONJA, tot seguit li direm a l'infant que es fixi amb l'ordre de les imatges ja que, haurà d'ordenar-les igual que estan, farem aquesta acció un parell de vegades perqué de cada vegada encerti més imatges.
Finalment li treurem la fila d'exemple i en una fitxa haurà d'identicar les dues imatges que no han aparegut en cap moment en la fila que li hem ensenyat nosaltres.

Un cop llegides totes les activitats i haver comentat cadascuna d'elles, pensem que potser la més adequada i motivadora pel nen és l'civitat FES UNA FILA COM AQUESTA.
Hem volgut realitzar aquesta activitat perquè les imatges del bob esponja són bastant vistoses per el nen, també perquè es bastant adequada a l'edat que té.
Hem pensat que molta gent faria l'activitat del memori o estil i hem volgut ampliar l'activitat amb una fitxa, on hi ha imatges que no ha vist a les imatges anterios que li volem ensenyar.


martes, 19 de abril de 2011

Activitat memòria

Títol de l'activitat: Fes una fila com aquesta

Material: Imatges, fitxa

Edat: 4 anys

Objectius:
 • Desenvolupar la memòria visual
 • Memoritzar l'ordre de les imatges
 • Realitzar una fitxa
Continguts:
 • Imatges
 • Memòria visual
 • Fitxa

Desenvolupament de l'activitat:
Ensenyarem a l'infant les imatges que volem utilitzar, primer nosaltres farem una fila amb imatges diferents, tot seguit amb les mateixes imatges l'infant haurà de fer la amteixa fila que hem fet nosaltres, ho farem un parell o més de vegades. Finalment li treurem la fila d'exemple i en una fitxa haurà d'ordenar les imatges, tal com li hem presentat.


Crec que l'activitat que volem treballar és adequada per treballar la memòria, ja que als infants els li criden molt l'atenció les imatges. És adequada a l'edat, ja que després de fer l'activitat farem una fitxa i així també valorem si ha memoritzat les imatges o alguna de les imatges.

Activitat memòria

martes, 12 de abril de 2011

Activitat 8. Fites del desenvolupament cognitiu

Activitat 8: Fites del desenvolupament cognitiu. (proposta individual):
Desenvolupament cognitiu (Jean Piaget):

Piaget en cada estadi i subestadi destacar diverses fites, jo aquí he posat les que per mi són més importants:

Assimilació: Els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions.
Acomodació: L'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.

Dels 2 als 0 anys: la intel·ligència sensoriomotriu.
 • 0 a 1 mes Exercici de reflexos, l'infant en el seu naixement disposa d'un compost de reflexos, postures i sensacions.
  La conducta de l'infant esdevé de manera innata i automàtica.

 • 1 a 4 mesos Primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària, les quals són accions centrades en el seu propi cos.
  Els esquemes reflexos s'allarguen en esquemes actius que incorporen objectes nous, en funcó de l'experiència, són importants ja que suposen una distinció entre l'acomodació i l'assimilació

 • 4 a 8 mesos Reacció circular secundària, les accions i els moviments de l'infant estan més compostos per esquemes que per reflexos innats. Les RCS donen pas a les RCP i tendeixen a la repetició d'esquemes coneguts del món exterior.
  No hi ha conductes intencionals, orientades al món extern i es basen en l'exploració d'ell mateix.

 • 8 a 12 mesos Coordinació de dos esquemes en un sol acte, amb un fi per aconseguir l'objecte, hi ha intencionalitat, pot separar els mitjans i fins, i enllaçar diferents esquemes per aconseguir un objectiu.
  Ha aconseguit un nivell de conservació i permanència de l'objecte, pot realitzar conductes imitatives de sons o accions noves però senzilles.

 • 12 a 18 mesos Reacció circular terciària i descobriment de nous mitjans per experimentació activa.
  L'infant participa de manera activa en el seu desenvolupament cognitiu, hi participa a través de les reaccions terciàries.
  L'assimilació i l'acomodació estan diferenciades, imiten conductes. L'infant descobreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix.

 • 18 a 24 mesos Les accions i les conductes dels estadis anteriors són completades amb noves conductes. L'acció directa sobre els objectes per solucionar problemes és substituïda per la invenció, abans per assaig-error.
  comprèn les relacions causa-efecte.
  El joc simbòlic, com a imitació diferida, es representa un model absent.
Dels 2 als 6 anys: la intel·ligència preoperatòria.
 • 2 a 4 anys Preconceptes, l'infant associa les primeres paraules amb signes. Les evocacions de l'infant estan referides al preconcepte particular familiar i no al concepte universal del qual forma part.
  Raonament transductiu, el raonament té en compte una part del fet o situació i acaba fent indiferències de particular a particular.
 • 4 a 6-7 anys Pensament intuïtiu, augmenta la coordinació de les relacions representatives.
  El raonament està relacionat amb el realisme, animisme i artificialisme.
  Adquisició d'invariants, l'infant no pot captar la noció de quantitat.
  L'infant és capaç de reconèixer la relació entre dos fets (una cosa passa perquè abans n'ha passat una altra). Això és important per l'infant perquè reconeix el concepte de successió de les coses i relacionar una cosa amb una altra.